ما ایرانیان نژادپرستیم

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

انتخاب سردبیر

ما ایرانیان نژادپرستیم

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}

از فینیقیه تا ضامنِ دسته‌چک‌دار

کارشناسان گفته‌اند در سال‌های پیشِ رو، جنگ‌ها بر سر «آب» است. ولی تا به آن مرحله برسیم، فعلاً دعوا بر سر «پول»...

اینستاگرام ما

۴,۰۵۰ دنبال کننده ها
دنبال کردن

موضوعات